Bölcsődénk

„A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél.

Amit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet.

Ezekben az években eldől az ember sorsa, jóformán egész élete.”

                                                                                                                                                                                                        Kodály Zoltán 

Hitvallásunk

A kisgyermeknevelők, a családdal együtt nevelve szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben, a megtapasztalást biztosító inger gazdag környezetben, sokszínű tevékenységek lehetőségeinek biztosításával nevelik és gondozzák a rájuk bízott gyermekeket. Az intézmény küldetése a bölcsődei ellátásának kielégítése, olyan magas színvonalon, amely a jövőben is kiváltja a település lakosságának, az intézmény önkormányzati fenntartójának és valamennyi partnerének elégedettségét, elismerését.

Hol fogunk találkozni?

A hozzánk járó gyermekek kiválóan felszerelt udvaron élvezhetik a szabad levegőt.