Bemutatkozás

Doboz, Békés megyében, a megyeszékhelytől 13 km-re fekvő település, lakosságszáma jelenleg 4213 fő. A település tömegközlekedéssel Békéscsabáról, Gyuláról jól megközelíthető. Bölcsődénk, Doboz Nagyközség központjában helyezkedik el. Az épület elhelyezkedését tekintve, jól megközelíthető, a társintézmények is közel találhatóak (óvoda, iskola, Egészségügyi Központ). A bölcsőde a társadalmi változások keltette igényként alakult ki. A települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása.
Rólunk
A fenntartó önkormányzat a „megszorítások” ellenére felismerte azt, hogy a kisgyermekek számára a napközbeni ellátást nyújtó bölcsőde intézményének, meghatározó szerepe van az anyák munkavállalásában, és a gyermekek szakszerű, egészséges fejlődését segítő nevelésben–gondozásban. Hiszen a gyermekeknek nemcsak ideális családmodellre, hanem olyan intézményre is szükségük van, ahol szellemi, lelki és fizikai ellátásuk családias környezetben biztosított. Az intézmény biztosítja az 1-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését, gondozását, jelenleg 30 férőhelyen. Egyre több az olyan család, akiknek nincsenek meg a létfenntartáshoz szükséges anyagi eszközeik, ebből adódóan gyerekeik hátrányos helyzetűek, emiatt még nagyobb hangsúlyt kap a bölcsőde szociális funkciója. Intézményünkben a csoportszobáink belső terének kialakítása, színvilága gyermekközpontúságot tükröző. Bölcsődei csoportjaink tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését - gondozását, megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges egészségügyi és pedagógiai előírásoknak. A csoportszobák összképe családias hangulatot áraszt, egyéni arculatuk a kisgyermeknevelők leleményességéből, kreativitásukból ered. A vizuális ingerek egyensúlyára, az esztétikus inger gazdag környezet kialakítására törekszünk. Puha, hangulatos sarkok vannak kialakítva pihenésre, a tér megosztva van, ami az elkülönült játéktevékenységre ad lehetőséget. A játékok szabad polcokon vannak elhelyezve, ezzel biztosítva van a szabad játékeszköz választásának lehetősége. Gyermekek életkorának megfelelő méretű bútorok, kisebb puha szőnyegek, párnák, szivacsok, nagy mozgást fejlesztő eszközök biztosítottak. A nyugodt alváshoz saját gyermekfektetőt, állandó ágyazási helyet biztosítunk gyermekeinknek. Minden dolgozó megfelel a szakképzettségi követelménynek.
Orodán Mária
Bölcsődevezető

Bemutatkozik a bölcsi csapata

Kis Tünde

Kis Tünde

kisgyermeknevelő
 
A kisgyermeknevelői munkát az egyik legszebb hivatásnak tartom, 22 éve dolgozom gyerekekkel. Jó érzéssel tölt el, hogy segítőjük lehetek az életük leghatározottabb részében. Nagyon szeretem a szakmámat, célom az, hogy nyugodt légkört biztosítsak a gyermekek számára, jó kapcsolatot alakítsak ki a kisgyermekekkel és a szülőkkel egyaránt, és nem utolsó sorban fontosnak tartom feltétel nélküli szeretetet, gondoskodást.
Orodán Mária

Orodán Mária

bölcsődevezető 06-20/288-6065
 
Bölcsődevezetésével 2012-ben bíztak meg, csoportbeli munkám mellett, később önálló vezető lettem. A vezető tevékenységéhez támasztott igények, elvárások nagyon sokrétűek, éppen ezért próbálom célzottan, hatékonyan, tudatosan végezni a munkám. Vallom, ha érzik és tudják a dolgozók, hogy a vezető hisz önmagában és kollegáiban, akkor ők is hasonlóan viszonyulnak az intézmény célkitűzéseihez. A pozitív szemlélet erejével együtt a jót jobbá tudjuk tenni, mert bennünk van a szaktudás, etikai felelősség, hivatástudat és szeretet.
 
Kovácsná Szász Veronika

Kovácsná Szász Veronika

kisgyermeknevelő
 
Szakmát szereztem, és közben lehetőségem nyílt gyerekeket tanítani a megszerzett tudásból, ekkor határoztam el, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A második gyermekemmel, amíg GYES-en voltam elvégeztem a kisgyermekgondozó és nevelő szakképzést. Munkámat mindig a legjobb tudásom szerint végzem, szeretettel felelősségteljesen
Kövesné Szekeres Szilvia

Kövesné Szekeres Szilvia

kisgyermeknevelő
 
Mindig is szerettem a gyerekeket, szeretek velük foglalkozni, nézni és segíteni az ő fejlődésüket. Mindig vágytam arra, hogy egyszer majd itt dolgozhatok. Nagyon szeretem a munkámat, minden nap feltölt és motivál a gyermekekkel való foglalkozás. Feladatomnak tartom, hogy a gyerekek számára egy olyan nyugodt, szeretetteljes és biztonságos légkört alakítsunk ki, melyben önfeledten, szabadon játszhatnak.
Miklián Katalin

Miklián Katalin

kisgyermeknevelő
Ez a pálya, amit 18 évesen választottam teszi teljessé az életemet. Úgy érzem, hogy a gyerekeknek nyújtott szeretetet, mindennap többszörösen visszakapom. Jóleső érzés tölt el, amikor egykori kis gondozottjaimmal szülőként találkozom.
Podmaniczki Ilona

Podmaniczki Ilona

kisgyermeknevelő
Mindazt, amit jelent nekem a szakmám, nehéz lenne röviden szavakba foglalni, az ő gondozásuk és nevelésük csodás feladat, melyet minden egyes nap szívből és szívesen teszek.
 
Szabó-Bucsai Éva Emese

Szabó-Bucsai Éva Emese

kisgyermeknevelő
Ez, az én pályám, mivel mindig is a gyerekek érdekeltek, hamar megtaláltam velük a közös hangot, azért is választottam ezt az irányt.
Faragó Gáborné

Faragó Gáborné

bölcsődei dajka
 A kis unokám iránti szeretet megerősít abban, hogy megtaláltam a helyem, szeretek itt dolgozni.
 
Szabó Lajosné

Szabó Lajosné

bölcsődei dajka
Elvégeztem az óvodai és bölcsődei dajka képzőt és azóta itt dolgozom. Nagyon szeretem a gyerekeket és amióta az unokáim is megszülettek még nagyobb szeretet van a gyerekek iránt. Szeretem a munkám, szerettek itt dolgozni.